Musisz włączyć obsługę Javascript w przeglądarce, aby strona działa optymalnie i wyświetlała wszystkie sekcje.
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Sprawozdania finansowe za rok 2018:

Bilans - 2018r.
Rachunek zysków i strat - 2018r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2018r.
Dodatkowe informacje - 2018r..