Egzamin zawodowy


Egzamin zawodowy w roku szk. 2019/2020 - styczeń 2020r.

Ogłoszenie wyników sesji styczeń 2020 egzaminu zawodowego będzie 31.03.2020r.