Egzamin zawodowy


Egzamin zawodowy w roku szk. 2018/2019 - styczeń/luty 2019r.

Informujemy, że zdający, którzy nie zdali egzaminu z sesji styczeń 2019r. mogą składać deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec 2019.

Termin składania deklaracji do 29.03.2019 w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie wyników sesji styczeń 2019 egzaminu zawodowego będzie 22.03.2019r.