Kwalifikacyjne Kursy zawodowe


Terminy rozpoczęcia kursów w roku szkolnym 2019/2020:

- Technik pszczelarz RL.04 semestr 1 - 20 września 2019 roku.
- Technik pszczelarz RL.04 semestr 3 - 13 września 2019 roku.
- Technik pszczelarz RL.17 semestr 1 - 27 września 2019 roku.
- Technik elektryk E.07 - 13 września 2019 roku.TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGONA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSB-E w Świdnicy

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 01.06.2018r. do 26.07.2018r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwal. – 27.07.2018r. godz. 14:00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i liczby wolnych miejsc – 30.07.2018r. godz. 14:00

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (74)852-10-05 lub e-mailowy cku@cku.swidnica.pl


Od 01.09.2017r. rusza kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz. Podstawa programowa dla kształcenia w zawodzie. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem nauki na kursie proszone są o kontakt telefoniczny.

REKRUTACJA NA KURSY KWALIFIKACYJNE

Jeśli myślisz o:
  • - podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych,
  • - zdobyciu nowego zawodu,
  • - zmianie pracy,
  • - otworzeniu własnej działalności gospodarczej

to skorzystaj z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.


Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące kursy kwalifikacyjne:

W zawodzie technik ochrony osób i mienia

Kurs: ochrona osób i mienia (Z.3)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 210 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (Z.3) - 683 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 893 godziny

W zawodzie technik informatyk

Kurs: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych (E.12)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.12) - 234 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 410 godzin

Kurs: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.13) - 195 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 371 godzin

Kurs: Tworzenie aplikacji internetowych, baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.14) - 273 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 449 godzin

W zawodzie technik elektryk

Kurs: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.7) - 293 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 553 godzin

Kurs: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.8) - 228 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 488 godzin

Kurs: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.24) - 130 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 390 godzin

W zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz w zawodzie technik urządzeń sanitarnych

Kurs: Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci (B.8)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.8) - 221 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 449 godzin

Kurs: Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.9) - 215 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 443 godzin

W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kurs: Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.5) - 2163 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

Kurs: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.6) - 163 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

Kurs: Wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych (B.7)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.7) - 163 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

W zawodzie technik budownictwa

Kurs: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.18) - 390 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 670 godzin

Kurs: Wykonywanie robót betoniarskich i zbrojarskich (B.16)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.16) - 390 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 670 godzin

Kurs: Organizacja i kontrola robót budowlanych (B.33)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.33) - 143 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 323 godzin

Kurs: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30)
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.30) - 65 godziny
- łączna liczba godzin kursu - 345 godzin

Organizowane przez nas kursy dają uprawnienia do zdawania egzaminów państwowych.

Nasze atuty:
- bezpłatna nauka,
- bezpłatne egzaminy,
- bezpłatne materiały na platformie internetowej moodle,
- nowoczesna baza dydaktyczna,
- profesjonalna kadra nauczycielska,

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (74)852-10-05 lub e-mailowy cku@cku.swidnica.pl