Dla nauczyciela


Propozycja programu wychowawczo profilaktycznego Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z trwającymi pracami nad organizacją nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz potrzebą jak najwcześniejszego informowania nauczycieli o wdrażanych zmianach proszę o upowszechnienie treści projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół w dogodnej dla Państwa formie, np. podczas zebrania rady pedagogicznej, przez wywieszenie rozporządzenia w pokoju nauczycielskim. Treść rozporządzenia jest dostępna pod linkiem Z poważaniem, Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia