Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

Pierwsza pomoc

Dnia 27.10.2010r w ZSB-E odbyły się zajęcia profilaktyczne w ramach „Programu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podstaw Ratownictwa Medycznego”, przeznaczonego dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych z terenu Powiatu Świdnickiego, którego organizatorem jest ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

Metodyka szkolenia obejmowała przyswojenie wiedzy teoretycznej oraz zajęcia praktyczne, podczas których młodzież miała możliwość zapoznania się z podstawami ratownictwa medycznego i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 W projekcie wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1eT i 1cT, czas trwania zajęć to 3 godziny lekcyjne na jedną klasę.


Słowa kluczowe:


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony