Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

13 marca odbył się w ZSB-E szkolny etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poznania Pisma Świętego.  Tegoroczna edycja Konkursu obejmowała księgę Psalmów ze Starego Testamentu oraz Listy św. Pawła do Efezjan i Galatów z Nowego

Testamentu.

W konkursie wzięło udział  10 uczniów z klas I-III Technikum. Najlepiej wiedzę z tego tematu opanowali:
I miejsce -  Remigiusz Depta kl. II b T ( 56 pkt )
II miejsce - Konrad Skóra kl. II d T ( 46 pkt )
III miejsce - Piotr Rzeszowski kl. I b T ( 38 pkt )

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się dwóch najlepszych uczniów, którzy przekroczyli 45 pkt. tj. 50% możliwych do zdobycia.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym.

Konkurs przygotował i przeprowadził - katecheta Jacek Olszewski


Słowa kluczowe: zsbe


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony