Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

 

Dla ucznia

 


Wykazy podręczników 2017/2018
WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO


Dokumenty obowiązujące w szkole w roku szkolnym 2016/2017:

     - Wewnątrzszkolny system oceniania
     - Wewnątrzszkolne kryteria oceniania zachowania
     - Program poprawy frekwencji
     - Regulamin wycieczek szkolnych
     - Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego
     - Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwuPrzedmiotowy system oceniania:

Ubezpieczenie młodzieży:
Ogólne Warunki Ubezpieczenie Młodzieży
Informacja na temat zgłoszenia szkody - postępowanie
Wniosek ubezpieczeniowy
Oświadczenie opiekunaStatut Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych

Szkolny program profilaktyki

Plan wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Koncepcja rozwoju szkoły w latach 2016-2020

Matematyka (Pan Artur Zaremba)


Szachy


Lista tematów na egzamin maturalny z języka polskiego rok 2015-16

 


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony