Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

 

Dla nauczyciela

 


Propozycja Programu wychowawczo profilaktycznego Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy


WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO


Szanowni Państwo Dyrektorzy!
 
W związku z trwającymi pracami nad organizacją nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz potrzebą
jak najwcześniejszego informowania nauczycieli o wdrażanych zmianach proszę o upowszechnienie
treści projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół w dogodnej dla Państwa formie, np. podczas zebrania rady pedagogicznej, przez
wywieszenie rozporządzenia w pokoju nauczycielskim.
 
Treść rozporządzenia jest dostępna pod linkiem https://www.kuratorium.wroclaw.pl/?p=2803
 

Z poważaniem,
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia.Dokumenty obowiązujące w szkole w roku szkolnym 2016/2017:

     - Wewnątrzszkolny system oceniania
     - Wewnątrzszkolne kryteria oceniania zachowania
     - Program poprawy frekwencji
     - Regulamin wycieczek szkolnych
     - Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego
     - Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwuZachęcam Koleżanki i Kolegów, aby w ramach doskonalenia zawodowego poświęcili 23 minuty na obejrzenie filmu - wykładu pt. "Jak uczy się mózg". Warto! link http://www.macmillan.pl/szkolenia/small-talks/2978%2Cjak-uczy-sie-mozg


Szkolny program profilaktyki

Plan wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z pracy nauczyciela 2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 - wzór

Karta wycieczki

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin indywidualna( I semestr)

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin indywidualna ( II semestr)

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin klasowa (dla T)


Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin klasowa (dla ZSZ)

Statut Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych

Arkusz klasyfikacyjny szkoła młodzieżowa(semestralny)

Arkusz klasyfikacyjny klas maturalnych (NOWY)

Arkusz klasyfikacyjny szkoła młodzieżowa (końcoworoczny)

Arkusz klasyfikacyjny dla CKU

Rozliczenie wycieczki

Oświadczenie wycieczka

 


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony