Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

 

Oferta Szkoły

 

W Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych funkcjonują następujące typy szkół:

Technikum

1.    Technik budownictwa
2.    Technik elektryk
3.    Technik elektronik
4.    Technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1.    Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
2.    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Spośród wielu tysięcy absolwentów naszej szkoły większość kontynuowała naukę w szkołach wyższych, wielu także to specjaliści wysokiej klasy zatrudnieni na eksponowanych stanowiskach w naszym mieście.

Nasi uczniowie startują w turniejach budowlanych, olimpiadach językowych, konkursach recytatorskich, poetyckich, wiedzy o Unii Europejskiej, międzyszkolnych zawodach sportowych i wielu innych. Dobre wyniki nauczania corocznie  potwierdzane są wysokim poziomem zdawalności egzaminów zewnętrznych zarówno maturalnych jak i zawodowych.

Szkoła prowadzi wymianę  ze szkołami zagranicznymi: od 24 lat z  zaprzyjaźnioną szkołą Karl-Arnold-Schule
in Kreisberufsschulzentrum w Biberach w Niemczech,  z  VOS a SPA w Jicinie oraz z VOSS a SPS stavebni  im. Arch. Jana Letzela  w Nachodzie  w Czechach.

Wspieramy uczniów realizujących swoje  pasje sportowe – od roku szkolnego 2016/2017 istnieje  międzyoddziałowa klasa sportowa, a wszyscy uprawiający sporty  wyczynowe indywidualnie  i drużynowo mogą liczyć na wsparcie  w  łączeniu  nauki  i  rozwijania  talentów. 

 

 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016-2020

 


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony