Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

 

Egzamin zawodowy

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 24 marca 2015 roku
zdający może mieć kalkulator prosty na części pisemnej egzaminu.
(dotyczy nowego egzaminu)
 

Egzamin zawodowy w roku szk. 2017/2018 - czerwiec 2018r.

 


Dla Ucznia             
Lista uczniów - etap pisemny
Lista uczniów - etap praktyczny


  Dla nauczyciela
Instrukcja etap praktyczny
Instrukcja etap pisemny
Przypominamy, że termin składania deklaracji (sesja czerwiec 2018r.) na egzamin zawodowy mija 16 lutego 2018r.deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

    
 

    

    


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony