Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

 

Rekrutacja 2018/2019

 

Informacja dyrektora w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019:

W załączonym dokumencie [LINK] znajdują się informacje o tym jakie przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji, oraz jakie będą zasady punktowania tych ocen.


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jak i inne szkoły powiatu świdnickiego prowadzi nabór do klas pierwszych technikum oraz szkoły branżowej I stopnia w oparciu o platformę naboru elektronicznego „Nabór optimum” znajdującą się pod adresem: dolnoslaskie.edu.com.pl. W serwisie znajdują się charakterystyka szkoły, opisy zawodów dostępnych do wyboru w ofercie edukacyjnej, jak i planowana ilość oddziałów, znajdują się tam również dokładne informacje o terminach: dostarczania dokumentów oraz ogłoszeniach wyników.


Więcej o zasadach naboru:
 
TECHNIKUM
 1. technik budownictwa - to zawód obecnie poszukiwany na rynku pracy. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjecie pracy  w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno  budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej,
   

 2. technik elektryk - to zawód obecnie poszukiwany na rynku pracy. Absolwent może podejmować pracę we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych przy obsłudze i konserwacji urządzeń produkcyjnych, w zakładach energetycznych, w budownictwie przy montażu instalacji elektrycznych itp. Może też prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług elektrycznych,
   

 3. technik elektronik - to zawód zapewniający po ukończeniu szkoły możliwość podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych jako specjalista w dziedzinie programowania i nadzorowania pracy urządzeń elektronicznych. Pozwala również na poznanie zasady działania i sposobów montażu systemów alarmowych i monitoringu. Aktualnie kierunek ten objęła patronatem Firma SONEL dzięki czemu większość zajęć praktycznych i praktyka zawodowa odbywa się na terenie zakładu, a najlepsi absolwenci znajdą zatrudnienie w firmie,
   
   
 4. technik informatyk - pod patronatem firmy RST Software Masters - to zawód obecnie bardzo poszukiwany na rynku pracy, przygotowujący  do pracy w zakresie projektowania, eksploatacji i konserwacji sieci komputerowych, programowania strukturalnego i obiektowego, eksploatacji oprogramowania biurowego, tworzenia grafiki komputerowej, poznawania i wykorzystywania technik multimedialnych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 1. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - absolwent Branżowej Szkoły I stopnia może być zatrudniony na stanowisku  montera instalacji sanitarnych (wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych. Może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz konserwacyjne,
   

 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - absolwent Branżowej Szkoły I stopnia ma uniwersalne przygotowanie do pracy w małych i średnich firmach budowlanych oraz w usługowych firmach remontowo  budowlanych. Może wykonywać prace murarskie, tynkarskie, okładzinowe, malarskie, tapeciarskie, stolarskie, szklarskie, podłogowe.

U nas czekają na Ciebie:
 •     Specjalistyczne pracownie,
 •     Nowoczesne pracownie budowlane, elektryczne, elektroniczne, komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 •     Multimedialne Centrum Edukacji przy bogato wyposażonej bibliotece,
 •     Nowy kompleks boisk sportowych z kortem tenisowym, sala gimnastyczna, siłownia,
 •     Praktyki w nowoczesnych zakładach przemysłowych,
 •     Współpraca z partnerskimi szkołami w Niemczech i Czechach,
 •     Duży wybór kół zainteresowań.Bezpłatne kursy kwalifikacyjne:

 •     Uprawnienia elektryczne SEP do 1 KV.
   

 Ponadto:
 •     Spotkania z pracodawcami,
 •     Kształcenie kompetencji kluczowych,
 •     Doradztwo zawodowe,
 •     Opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 •     Zajęcia wyrównawcze.

 


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony