Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

 

O szkole

 


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego należy do najstarszych placówek oświatowych na terenie Dolnego Śląska, ponieważ jej historia sięga 1947 roku. W czasie prawie 70 lat  pracy dydaktycznej zmieniała swój profil kształcenia dostosowując go do zmieniających się potrzeb rynku pracy, a jej mury opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów.

Dziś jest dużą placówką dydaktyczną mieszczącą się w dwóch budynkach. Zajęcia odbywają się w budynkach przy ul. Wałbrzyskiej 35-37. W obu obiektach znajdują się dobrze wyposażone pracownie do przedmiotów zawodowych, ogólnych i ogólnozawodowych. Gabinety do nauczania przedmiotów zawodowych wyposażone są w zestawy multimedialne  oraz inne pomoce niezbędne w procesie nauczania.


Oprócz gabinetów do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych szkoła posiada pracownie-laboratoria ćwiczeniowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt technodydaktyczny, w tym kontrolno-pomiarowy:
•    pracownię przedmiotów budowlanych
•    laboratorium do badania materiałów budowlanych
•    pracownię elektryczną - laboratorium pomiarowe nr 1
•    pracownię elektryczną - laboratorium pomiarowe nr 2
•    pracownię elektroniczną
•    pracownię użytkowania urządzeń elektronicznych
•    pracownię podstaw elektrotechniki
•    pracownię instalacji i urządzeń elektrycznych
•    pracownię rysunku technicznego
•    pracownię komputerową nr 1
•    pracownię komputerową nr 2
•    pracownię komputerową nr 3
•    pracownię komputerową nr 4
•    pracownię komputerową nr 5
•    pracownię komputerową nr 6
•    pracownię biologiczną - chemiczną
•    pracownię fizyczną

Do dyspozycji naszych uczniów znajduje się 142 komputery klasy PC oraz 56 laptopów, a także szereg zestawów licencjonowanych programów komputerowych. ZSB-E dysponuje ponad 200 komputerami dla celów dydaktycznych oraz bezprzewodowym dostępem do Internetu.

W szkole znajduje się także centrum multimedialne,  aula, sala gimnastyczna z zapleczem, siłownia oraz zespół boisk sportowych. Młodzież i pracownicy szkoły mogą korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej, zbiorów multimedialnych, czasopism tematycznych i zawodowych. Biblioteka jest skomputeryzowana, z dostępem do Internetu,
a w czytelni odbywają się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.


KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W LATACH 2016-2020


STATUT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH  W  ŚWIDNICY


WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony