Kadra


Lista naszej aktualnej kadry.

`

Krystyna Kowalonek

Dyrektor szkoły, przedmioty budowlane

Zbigniew Kałwak

Wicedyrektor szkoły, przedmioty budowlane

Rafał Fasuga

Wicedyrektor szkoły, przedmioty elektroniczne i informatyczne

Magdalena Antoniak

wychowanie fizyczne

Sylwia Bawoł

biblioteka

Kinga Drej

przedmioty budowlane