Kadra


Lista naszej aktualnej kadry.

`

ks. Andrzej Franków

religia

Kazimierz Jarema

przedmioty elektryczne

Anna Jarzębicka

wychowanie fizyczne

Elżbieta Jeziorek

przedmioty budowlane

Marzena Kałwak

język polski, wiedza o kulturze

Dariusz Karaszewski

historia, wos, edb