Do pobrania


Matura to egzamin z podstawy programowej obejmujący wiedzę z języka polskiego, matematyki, angielskiego oraz jednego rozszerzonego przedmiotu wybranego przez ucznia. Aby zdać egzamin maturalny trzeba mieć minimum 30% z części pisemnej i ustej z języka polskiego, pisemnej matematyki oraz pisemnej i ustej części języka angielskieo. Przedmiot rozszeżony nie wpływa na zaliczenie matury.

Informacje Maturalne:

Przestrzegaj tych zasad na egzaminie: