Pedagog


Mydłowska Lucyna

Pedagog szkolny

Rodzicu, pamiętaj że zawsze możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym aby dowiedzieć się jak uczeń radzi sobie w szkole.

Zadania pedagoga:
  • przeprowadza analizę statystyczną jakości wykształcenia
  • diagnozuje i orzeka o dojrzałości szkolnej
  • kieruje do poradni psychologiczno-pedagogicznej