Rekrutacja


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jak i inne szkoły powiatu świdnickiego prowadzi nabór do klas pierwszych technikum oraz szkoły branżowej I stopnia w oparciu o platformę naboru elektronicznego „Nabór optimum” znajdującą się pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ W serwisie znajdują się charakterystyka szkoły, opisy zawodów dostępnych do wyboru w ofercie edukacyjnej, jak i planowana ilość oddziałów, znajdują się tam również dokładne informacje o terminach: dostarczania dokumentów oraz ogłoszeniach wyników.

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020:

Planowane kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych:

Typ szkołyKierunki kształcenia
(zawód/profil)
Planowana
liczba
oddziałów
Planowana
liczba
uczniów
w oddziale
Technikum- technik budownictwa
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik informatyk
0,5
0,5
1
1
15
15
30
30
Branżowa Szkoła
I Stopnia
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- monter sieci i instalacji sanitarnych
0,5
0,5
15
15

- Zasady i warunki rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych
- Zasady i warunki rekrutacji do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych
- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w sprawie określenia dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
- Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Branżowej Szkole nr 2
- Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Technikum nr 4
- Informacja w sprawie oddziału sportowego w Technikum nr 4

Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020:

Planowane kierunki kształcenia dla absolwentów gimnazjów:

Typ szkołyKierunki kształcenia
(zawód/profil)
Planowana
liczba
oddziałów
Planowana
liczba
uczniów
w oddziale
Technikum- technik budownictwa
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik informatyk
0,5
0,5
1
1
15
15
30
30
Branżowa Szkoła
I Stopnia
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- monter sieci i instalacji sanitarnych
0,5
0,5
15
15

- Zasady i warunki rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych
- Zasady i warunki rekrutacji do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych
- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w sprawie określenia dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
- Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Branżowej Szkole nr 2
- Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Technikum nr 4
- Informacja w sprawie oddziału sportowego w Technikum nr 4