Rekrutacja


Informacja dyrektora w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019:
W załączonym dokumencie znajdują się informacje o tym jakie przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji, oraz jakie będą zasady punktowania tych ocen.

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jak i inne szkoły powiatu świdnickiego prowadzi nabór do klas pierwszych technikum oraz szkoły branżowej I stopnia w oparciu o platformę naboru elektronicznego „Nabór optimum” znajdującą się pod adresem: dolnoslaskie.edu.com.pl. W serwisie znajdują się charakterystyka szkoły, opisy zawodów dostępnych do wyboru w ofercie edukacyjnej, jak i planowana ilość oddziałów, znajdują się tam również dokładne informacje o terminach: dostarczania dokumentów oraz ogłoszeniach wyników.