2aT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf AJ 20 r_fizyka-1/3 #a2f 32
r_geografia-2/3 #a2g 19
r_biologia-3/3 #a2b 31
dok. techn.-1/2 KD 12
Pr.ins.urzą-2/2 FR SONEL
Ins.urz.ele-2/2 RP 34 j.polski AK 22
2 8:55- 9:40 zaj. wych. AJ 36 r_fizyka-1/3 #a2f 32
r_geografia-2/3 #a2g 19
r_biologia-3/3 #a2b 31
dok. techn.-1/2 KD 12
Pr.ins.urzą-2/2 FR SONEL
Ins.urz.ele-2/2 RP 34 j.polski AK 22
3 9:45-10:30 bud. ogólne-1/2 ZK 17
Urz.elektr.-2/2 RP 34
wf AJ 20a Tec.rob.kon-1/2 SS 40
Pr.ins.urzą-2/2 FR SONEL
Pr.ele.iele.-2/2 KJ 102 matematyka JP 19
4 10:50-11:35 religia AF 001 wf AJ 20 Tec.rob.kon-1/2 SS 40
Pr.ins.urzą-2/2 FR SONEL
Pr.ele.iele.-2/2 KJ 102 matematyka JP 19
5 11:45-12:30 j.angielski AP 14 religia AF 001 Tec.rob.kon-1/2 SS 40
Pr.ins.urzą-2/2 FR SONEL
Pr.ele.iele.-2/2 KJ 102 Pod.elek.ie.-2/2 TS 35
6 12:35-13:20 bud. ogólne-1/2 ZK 17
Ins.urz.ele-2/2 RP 34
j.polski AK 22 Pr.ins.urzą-2/2 FR SONEL Ukł.analog-2/2 RP 34 Pod.elek.ie.-2/2 TS 35
7 13:30-14:15 bud. ogólne-1/2 ZK 17
PDG-2/2 HK 16
j.angielski AP 14 Prz.pomiar-2/2 FR SONEL Urz.elektr.-2/2 RP 34  
8 14:20-15:05 j.niemiecki MD 10 r_matematyka JP 13 Prz.pomiar-2/2 FR SONEL    
Drukuj plan
wygenerowano 07.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum