Zastępstwa w dniu 13.12.2018 - 14.12.2018
Magdalena Antoniak / 13.12.2018 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 bT(2) - Zajęcia zorganizowane   Centrum
3 1 cT(2) - Zastępstwo   J. Klimkowski(za lekcję 8)
4 2 cT(1) - Zastępstwo   J. Sikorski(za lekjcę 8)
5 2 cT(1) - Zastępstwo   P. Kazimierski(za piątek lekcja 7)
8 3 cT - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 paA Kinga Drej  
       
Jacek Olszewski / 13.12.2018 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 bT - Uczniowie przychodzą później    
2 2 bT - Uczniowie przychodzą później    
3 3 cT - Zajęcia zorganizowane   Centrum
5 4 cT - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 bT - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 bT - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 poB Artur Zaremba  
3 poA Paweł Kazimierski  
5 poA Adam Szpilakowski  
7 poA Bogdan Mackiewicz  
       
Jolanta Pijanowska / 13.12.2018 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 cT - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 4 cT - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 4 aT - Zajęcia zorganizowane   Centrum
6 3 cT - Zastępstwo   A. Zaremba(za lekjcę 7)
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1pA Anita Klepacz  
6 1pA Jarosław Sikorski  
       
Robert Pijanowski / 13.12.2018 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 aT(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 aT(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 aT(2) - Zastępstwo   B. Kulig(za czwartek lekcja 7)
4 1 aT(2) - Zastępstwo   B. Kulig(za czwartek lekcja 8)
5 2 bT - Zastępstwo   B. Kędzierska(za piątek lekcja 8)
6 2 aT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 aT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 bT - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  poA Jarosław Sikorski  
7 2pA Adam Szpilakowski  
       
Jacek Olszewski / 14.12.2018 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 aZ - Zajęcia zorganizowane   Centrum
5 2 cT - Zastępstwo   A.Jarzębicka(za lekcję 7)
6 2 cT - Zastępstwo   A. Jarzębicka(za lekcję 8)
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 poA Dariusz Karaszewski  
6 1pB Jarosław Klimkowski  
       
Jolanta Pijanowska / 14.12.2018 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 aT - Zastępstwo   A. Klepacz(za lekjcę 1)
4 2 aT - Zastępstwo   A. Klepacz(za lekjcę 2)
7 4 cT - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 cT(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 paA Beata Łobaza  
7 paB Przemysław Matejczuk  
       
Robert Pijanowski / 14.12.2018 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 bT(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 bT(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 aT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 3 aT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 3 aT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 aT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 aT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  2pA Adam Szpilakowski  
1 2pA Marzena Kałwak  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN